top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI – 11.12.2022 – 46

Güncelleme tarihi: 3 Oca 2023


I. TTK 397. Mad: Bağımsız Denetim Zorunluluğuna Uymayan Şirkete Ne Olur:

- Finansal tablolar ile YK. Yıllık Faaliyet Raporu düzenlenmemiş sayılır ve genel kurul tarafından incelenmesi, görüşülmesi ve ibra işlemi geçersiz olur. Ayrıca kâr dağıtımı, sermaye artışı ve azaltımı yapamaması sonucunu doğurur.

- Bu şirketlere kredi veren finansman kuruluşlarından kredi almak mümkün olmaz.

- Şirket yönetim kurulu üyelerine adli para cezası uygulanır.

- Bağımsız denetim yaptırmayan şirketlere bağlı oldukları ticaret sicil müdürlükleri tarafından

bağımsız denetim yaptırması gerektiği halde yaptırmadığı yazıyla bildirilmektedir. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün yazısına rağmen denetim yaptırmayan şirketlerin genel kurulları tescil ve ilan edilmediği için; imza sirkülerlerinin yenilenmesi mümkün olmayacak. Şirketler YK seçimi tescil olmayınca, şirketlere kayyum atanması ve tasfiyesi gündeme gelecektir.


II. Personel Özlük Dosyası 4857 Sayılı İş Kanunun 75. Mad. Ne Diyor:

İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik

bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.


Yasal düzenlemede, özlük dosyasında bulunması gereken evraklar tek tek sayılmasa da;

• Personelin yapacağı işe göre uzmanlık belgesi, engelli belgesi vb.

• Çalıştığı zaman içinde düzenlenen izin formları vb.

• İşten ayrılması ile ilgili düzenlenen belgeler dahil; zaman aşımı süresince (VUK-5 yıl, TTK-10 yıl, İş Sağlığı-Güvenliği Kanunu için 15 yıl) saklanması tavsiye edilir.


III. E-Defter/E-Fatura/E-İrsaliye ile ilgili geçiş tarihlerini incelemeyi unutmayın:

2021 B. SATIŞ HASILATI 4 MİLYON TL e-fatura: 01.07.2022 e-defter: 01.01.2023

2022 B. SATIŞ HASILATI 3 MİLYON TL e-fatura: 01.07.2023 e-defter: 01.01.2024


E-Defter/E-Fatura Geçiş İle İlgili Özelliği Olanlar:

- Gayrimenkul & Motorlu Araç Alım-Satım Ve Kiralama İşi Yapanlar,

- Elektronik (İnternet) Ortamda Mal Ve Hizmet Satışı Yapanlar,

- Kültür Ve Turizm Bakanlığı İle Belediye Ruhsatlı Oteller,

- Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar,

- EPDK'ndan (bayilik lisansı dâhil) lisans alanlar,

- ÖTV Kanunu ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page