top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 27.11.2022 – 44


ANADER Başkan ve Başkan Yardımcımızın da içinde bulunduğu, TÜBADEF (Tüm Bağımsız Denetçi Dernekleri Federasyonu) Yönetim Kurulu, 30.11.2022 günü Ankara’ya; ANITKABİR, TÜRMOB ve KGK ziyaretlerini yapacaktır.


HATIRLATMALAR:

1. R. Gazete 24 Kasım 542 VUK Tebliği: 2022 yılı için yeniden değerleme oranı %122,93 olarak tespit edilmiştir. Yüksek çıkan bu oran ile, ödenecek vergi hesapları olumlu/olumsuz birçok tutarın yeniden oluşacağı, unutulmasın.


2. Sirküler ile yapılan açıklama: YMM tarafından verilecek Vakıf Vergi Muafiyeti, İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası, Yatırım İndirimi İstisnası, Ar-Ge İndirimi, Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporlarının ve Özel Amaçlı Raporların 2/1/2023 tarihinden itibaren ihtiyari olarak, 1/3/2023 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak; sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.


KGK DUYURULARI:


1. 2021 Yılı Yıllık İnceleme Raporu: 2020 yılı incelemelerinde toplamda 71 denetim dosyası nezdinde yapılan incelemelerde; 701 bulgu tespit edilmişken, 2021 yılı incelemelerinde ise 101 denetim dosyası nezdinde yapılan incelemelerde; 1004 bulgu tespit edilmiştir. Rapora ulaşmak için


link: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/2021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20Y%C4%B1ll% C4%B1k%20%C4%B0nceleme%20Raporu.pdf


2. 2021 Dönemi Gözetim Faaliyetleri; Kontrolü yapılan bu bildirimlerden,

- 47’si denetim sözleşmelerinde,

- 11’i ise denetim raporlarında, olmak üzere toplam 58 bildirimde mevzuata aykırılıklar saptanmıştır.


Rapora ulaşmak için

link: https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/2021%20YILLIK%20G%C3%96ZET%C4%B0M% 20RAPORU.pdf


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page