top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 27.03.2022 - 09


1- Unutmayın; Aylık ANADER Kahvaltılı 6. Toplantımız 08 Nisan Cumartesi.

2- Bu hafta az hatırlatma olsun, zaten GV. ve diğer vergi beyanları yeterince var.

3- GİB tarafından Gelir İdaresi teşkilatına yollanan 23.03.2022 tarihli bir yazıda; aşağıdaki cümleler ile hatırlatma ve bazı konular da netleşti, kulak vermekte fayda var.


Bilindiği üzere YMM-SMMM ile Taraflar, haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.


Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir.


Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir. Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.


Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesih de meslek mensubunun haklı gerekçesidir.


Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar.


Şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.


İyi Haftalar,

ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page