top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 22.05.2022 - 17

Güncelleme tarihi: 26 May 2022I. Danıştay 4. Dairesinin 01.02.2022 tarihli Kararı ile, KDV Tebliğ'in 15 inci Mad.

yürütmesini durdurdu. KDV tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin

yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen

KDV'nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranamayacaktır.


II. 14 sayfa olan 14.5.2022 tarihli KV. Kanunu 20 nolu tebliği size özel aldığım notlar:

İhracatçı ve imalatçılar; Kurumlar Vergisini %1 indirimli ödeyecek;


1. Bu vergi indirimi, hizmet ihracatını da kapsıyor,

2. Serbest Bölgeye yapılan satış da ihracat olarak kabul ediliyor,

3. İndirimli Matrah Hesabı= ihracat yada Üretim faaliyet kazanç / Tic. Bilanço Karı (TBK)

4. İndirimli Matrah Tutarı; ticari bilanço karından fazla olamaz,

İndirimli matrah tutarı, vergi matrahını geçemez,

5. İmalat nedeniyle; yurt içi-dışı satış ayırmadan, tamamı üretim faaliyet kazanç indirimi

uygulanacak,

6. İhracat ve üretimden kazanç, bilanço karından büyük ise safi kurum kazancını (vergi

matrahını) aşamayacak,

7. Yurt dışı tasarım vb. sayılan hizmetlerinden KV. %50 indirim uygulandıysa, ayrıca bu

kısma %1 indirim yok. ANCAK diğer kısım için %1 indirim var,

8. KV. istisna kazançlar için %1 indirim uygulanmayacak,

9. İhracat-üretim faaliyetleri ile ilgili, alacak tahsilatlarında kur farkı-faiz vb kazanç %1

indirim kapsamında ANCAK alacak tahsil edildikten sonra oluşan kur farkı-faiz vb.

kazançlar kapsam dışı:)


Anader Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan


https://www.anadolubagimsizdenetciler.org

25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page