top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI – 04.12.2022 – 45


Müjde: R.Gazete 03.12.2022

VUK g.tebliği (sıra no: 396)’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (sıra no: 543): Yeni yılda Mükelleflerin boş Form Ba / Form Bs bildirimi verme zorunluluğu kaldırıldı.


Çabucak Yıl Sonu Geldi:

VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterler ve açılış / kapanış onayı gündeme geldi. Bu konuyu düzenleyen tebliğ; Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, unutulmasın.


Danıştay 9. Daire Başkanlığı:

(Esas No 2021 / 2751 Karar No 2022 /103, Esas No 2019 / 4767 Karar No 2022 /104, Esas No 2019 / 5611 Karar No 2022 /105) içtihat metninde “Aktif ve Pasif düzenleyici geçici hesaplarının değerleme ölçüsü olarak Vergi Usul Kanunu’nda mukayyet değerin belirlenmiş olması nedeniyle, söz konusu hesaplarda bakiyenin döviz olarak bulunması halinde, dövizin değerlendirilmek suretiyle kur farkı geliri veya gideri hesaplanılmasının mümkün olmadığı” belirtilmiştir.


Bu karar ile 180-280-380-480 hesaplarda; kur farkı değerlemesi yapılamayacağı kesinleşti.


VUK 298-ç Mad. Yeniden Değerleme:

2022 ve 2023 takvim yıllarında sürekli yeniden değerleme yapılmadığı sürece, mükelleflerin 31 Ocak 2024 tarihine kadar geçici 32’nci madde hükümlerinden yararlanma hakları devam ediyor.


Unutmayın bu haktan yararlanmak için % 2 vergi ödemek gerekiyor.


30.11.2022 R.Gazete 6434 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile Bağımsız Denetime Tabi Firma:

01.01.2023 tarihinden itibaren, Bağımsız Denetime tabi şirketleri belirleyen hadler değişti.

En son 26.03.2018 tarihinde belirlenmişti. 2014-2015-2016 yıllarında hadlerin düşürüldüğü, 2018 yılında ise ölçütler yenilenmişti. Bu hafta KGK Başkanı ziyaret edildi ve yeni hadler ile

denetlenecek firma sayısının %100 yerine %10 artması beklendiği bilgisi alınmıştır.


Özetle: Aktif 35 Milyon ve Yıllık Net Satış Hasılat 70 Milyon, personel sayısı 175 kişi yerine;

Yeni hadler sırasıyla 75 ve 150 Milyon TL ile 150 kişi olarak düzenlenmiştir.


R.Gazete için link https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-14.pdf


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

16 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page