top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 28.08.2022 - 31


Unutmayın, Geleneksel Anader Aylık Kahvaltılı toplantı tarihimiz 17.09.2022 olarak değişti,

görüşmek dileğiyle.


Hatırlatmalar:


I. Özelge özeti: Serbest Meslek Mkz. yoksa, ödeme üzerinden tevkifat yapılırmı?

Şirketiniz tarafından kaybedilen davalara ilişkin olarak ödenen karşı taraf vekalet

ücretlerine yönelik olarak davayı kazanan taraf avukatınca, şirketinize e-serbest meslek

makbuzlarının hiç düzenlenmemesi veya hatalı düzenlenmesi nedenleriyle, şirketinize

ulaşmaması ya da gecikmeli ulaşması; bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması

uygulamasını etkilemeyecektir.


Diğer taraftan, muhtasar beyannamede yapılan güncelleme ile; serbest meslek makbuzu

düzenlenmediği durumlarda karşı taraf vekalet ücretleri üzerinden tevkif edilen vergilerin,

makbuz bilgileri girilmeden beyan edilmesine imkân tanınmıştır.


II. İktisadi Varlık üzerinden amortisman ayrılabilmesi için hangi koşullar gerekir?


1) Kullanım süresinin 1 yılı aşması,

2) 2022 yılı için; 2.000 TL’nin üzerinde bir değere sahip ise,

3) Muhasebe kayıtlarına dahil edilmesi,

4) İşletmenin tasarrufunda olması, kullanılmasına bir engel olmaması. Örneğin;

gümrükten çekilmiş olması, Trafik kayıtları gereken araç ise plakasının da çıkarılmış

olması, imal, inşa ve montaj gerektiren işlemler var ise bunların da tamamlanmış

olması gerekmektedir.


Unutmayın;


• Afet, yeni icatlar ve aşırı çalışmaya bağlı aşırı yıpranma varsa, ancak Maliye

Bakanlığı’na başvuru yaparak, Fevkalede Amortisman ayırabilirsiniz.


• Her iktisadi Varlık için, Normal ya da Azalan Bakiyeler Amortisman yönteminden

dilediğinizi seçebilirsiniz. Ancak; sadece Azalan Bakiyeler Yönteminden, Normal

Yönteme geçme değişikliği yapabilirsiniz.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

12 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page