top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 24.07.2022 - 26


“Lozan Antlaşması, Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türk milleti için siyasal bir zafer

oluşturan bu antlaşmanın Osmanlı tarihinde eşi yoktur… Lozan Antlaşması imza gününün ‘milli bayram' olarak kabul edilmesi uygundur.” (Mustafa Kemal Atatürk, 26 Temmuz 1927)


Lozan Sulh Bayramı kutlamaları; 23 ve 24 Temmuz’da iki gün sürerdi. Kutlu olsun. 21.07.2022 tarihli R. Gazete'de yayımlanan 3 adet Tahsilat Genel tebliğe göre:


1- Yapılacak başvurulara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 24

tecil faizi uygulanacak. Önceki başvurulara bağlı olarak tecil edilmiş ve tecil

şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına ise yüzde 15 tecil faizi

uygulanmaya devam edilecek. Gelen artış %60


2- Yaklaşık 2,5 yıldır aylık %1,6 olan Gecikme zammı da %2,5 oldu. Gelen artış %56,2


3- Karayolları Genel Müdürlüğünün işletiminde olan otoyollar ile köprülerden geçiş

ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerince;

• Ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde geçiş ücretinin ödenmediği

durumlarda,

• 15 günlük süreyi takip eden 30 gün içinde geçiş ücreti ile idari para cezasının

geçiş ücretinin 1 katı tutarında ödenmesi halinde,

• Kalan 3 kat idari para cezasının tahsilinden vazgeçileceği,

• 5/7/2022 tarihinden geriye doğru 45 gün öncesine kadar ücret ödemeden yapılan

geçişler için de yapılan değişiklikten yararlanılabileceği düzenlenmiştir.


Dikkat! 23.07.2022 tarihinden itibaren uygulamaya giren, Tahsilat ve Ödemeler ile ilgili

yeni husus, VUK. 540 Nolu Tebliği ile düzenlendi:

Böylece; tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan

yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin

tahsilat ve ödemeler için yeni uygulama anlatılmıştır.

Şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve

bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar

tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen

belgelerle tevsikinin sağlanması zorunlu olduğu düzenlenmiştir.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page