top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 21.08.2022 - 30


Benim önerim:

Anader gibi dernek aidat ödemeleri; gider yazılmalı ve Maliye’nin mevcut görüşünü de değiştirmesi lazım. Bu vesileyle Anader aidat borcu olanlara da ödemeyi hatırlatmış olayım.

Vergi Kanunlarında derneklere ödenen aidatların gider yazılıp yazılamayacağı ile ilgili özel bir düzenleme bulunmuyor. Maliye ise, tamamen yorum yoluyla ödenen aidatları genel gider

kapsamında değerlendirerek, gider yazılıp yazılamayacağına özelgeler ile karar veriyor

Özelge de yer alan açıklama: vergi mükelleflerinin kanunen veya tabi oldukları ilgili mevzuatları gereği zorunlu olarak üye oldukları derneklere ödedikleri aidatların gelir ve kurumlar vergisine esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği, buna karşılık ilgili mevzuat gereği üyeliği zorunlu bulunmayan derneklere ödenen aidatların ise kazancın elde edilmesi ile sıkı sıkıya bağlı olmaması nedeniyle gider olarak dikkate alınamayacağı.


Hatırlatmalar:

1. Şahıstan kiralamış olduğunuz şirketinizin bürosu için yapılan kira ödemeleri; brüt tutar

üzerinden, belirlenen tutarı aşıyorsa, “Ba” bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir


2. 1774 Sayılı Kanun'un altıncı maddesine göre, ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde

çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün (72 saat) içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur. Otel vb. konaklama işyerleri için bu süre 24 saat. Buna uymayanlara; kişi başına idari para cezası 2022 yılında 76 TL.


3. Yargıtay: İşverence toplanıp, çalışanlara dağıtıldığı belirlenmesi halinde, bahşişin de sigorta primine esas kazanç unsuru olarak değerlendirmeye konu edilebileceği kabul edilmektedir.


4. TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ (20.08.2022 R.Gazete):

VUK kapsamına alınmış olan 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kanunla

uyumlu hale getirilerek tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alındı ve başvuru da elektronik ortamda yapılması mümkün hale geldi.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page