top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 17.07.2022 - 25


Meslektaşlarımıza keyifli MALİ TATİL ve sağlık dilerim.


Bu haftaya 2 küçük bilgi yeter.


Unutmayın MTV 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz tarihinde başladı.

Son gün 1 Ağustos 2022


1. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) özetle nedir?

Hammadde ve ara maddelerin; kdv ve gümrük vergileri ödenmeden ve ticaret politikaları

önlemleri uygulanmadan, vergilerin teminata bağlanarak Türkiye’ye ithali ve bu eşyaların

Türkiye’de üretimde kullanılarak, işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesi ve verilen teminatın

geri alınması sistemidir.


2. Belki unutmuşuzdur, genç girişimcilerde vergi istisnası nedir?

GVK. Kazanç İstisnası başlıklı mükerrer 20 nci maddesinde; "Ticari, zirai veya mesleki

faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet

başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete

başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu

kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirlenen şartlara da uyarlarsa Gelir

Vergisin den müstesnadır.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page