top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 14.08.2022 - 29


Unutmayın, Geleneksel Anader Aylık Kahvaltılı toplantımız 10.09.2022 tarihinde başlıyor;

görüşmek dileğiyle.


1. 298- Ç Önemli, Vergi Avantajı Dikkat Çekiyor!

Amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bunlara ait amortisman hesabı; istenirse VUK. Mükerrer 298- Ç bent hükümlerini dikkate almak suretiyle, 2022 ve 2023 geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme yapılabilecek. 2022 Haziran geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %61,12 ve finansman gider kısıtlaması uygulaması açısından da mükellef lehine ayrıca avantajlı bir durum oluşturuyor.


2. KUR KORUMALI MEVDUAT (KKM) hesabına dikkat!

5520 sayılı KVK’nın Geçici 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrası ile; 31/03/2022 veya 30/06/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı para hesaplarının, KKM hesabına dönüştürülmesi durumunda; sadece açılan bu hesap ile ilgili olarak dönem sonlarında yapılacak değerlemeler dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar İSTİSNA olarak kabul edilecek olup, bunun dışında kalan KKM hesabına dönüşüm öncesinde ilgili yabancı para hesabının dönem sonu değerlemesinden doğan kur farkı kazançları ile KKM hesabına dönüşüm sırasında dövizin TL’ye çevrilmesi sırasında hesaplanan kur farkı kazançları İSTİSNA olmaz.ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page