top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI – 13.11.2022 – 42


Unutmayın, ertelenen 10. Geleneksel ANADER Aylık Kahvaltılı Toplantı tarihi 19 Kasım 2022

Unutmayın Kasım ayında Çevre Temizlik ve Emlak Vergisinin 2.Taksit ödemesi var.


GİB Duyuruları:

10.11.2022 tarihinden itibaren

• Birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannameler; e-beyanname sisteminden elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

Link https://ebeyanname.gib.gov.tr/Kurumlar_Vergisi_Duyuru.pdf


• E-Beyanname sisteminde, sisteme gönderilen paketin içerisinde en fazla 5 beyanname xml dosyası olacak şekilde program değişikliği yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Çalışanlara Yemek Desteği Hakkında:

• Yeni Vergi Uygulaması: 7420 sayılı TORBA kanun düzenlemesiyle; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren; işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını aşmayan kısmı Gelir Vergisi’nden istisnadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.


• Yeni SGK Uygulaması: 11 Kasım R.Gazete de; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesine ekleme yapan, tek maddelik yönetmelik yayınlandı. Böylece yemek bedeli üzerinden sigorta primi alınmayacağını şu cümle ile düzenledi: “İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması

sonucunda bulunacak tutarı,”


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page