top of page
Biz Kimiz ?

Biz Kimiz ?

Bağımsız denetçilerden ve meslek mensuplarından oluşan üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek; mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak amacıyla kurulan bir derneğiz.

Değerlerimiz Nedir ?

Değerlerimiz Nedir ?

Meslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdinde üyelerini temsil etmek; ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısı için zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmaktır.

Kaç Kişiyiz ?

Kaç Kişiyiz ?

Derneğimizin üyeleri, Bağımsız Denetçi, Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirlerden oluşmaktadır.

Neyi Hedefliyoruz ?

Neyi Hedefliyoruz ?

Mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak; bağımsız denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak.

Ziyaretlerimiz

Ziyaretlerimiz

Ne Yapıyoruz ?

Ne Yapıyoruz ?

Üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak; ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak

Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Her ayın ilk haftası cumartesi günü, kahvaltı yapmaktayız.

Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

Müzik grubumuzla şiirli ve şarkılı kahvaltımıza sizi de bekleriz.

Ziyaretlerimiz

Ziyaretlerimiz

09.09.2021 Maltepe Belediyesi görüşmesi.

Ziyaretlerimiz

Ziyaretlerimiz

Ziyaretlerimiz

Ziyaretlerimiz

3. Kahvaltılı Toplantı

3. Kahvaltılı Toplantı

11.12.2021 tarihinde aylık kahvaltılı toplantılarımızdan üçüncüsünü gerçekleştirdik.

bottom of page