"BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR"

Tarihçemiz

HAKKIMIZDA

Anadolu Bağımsız Denetçiler Derneği, 2020 yılında Yeminli Mali Müşavirler ile mesleki tecrübeye sahip, fakülte mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin katılımı ile kurulmuştur.

Derneğimizin üye sayısı, kuruluşta Kamu Gözetimi Kurumu’ndan yetki almış 41 bağımsız denetçiden oluşmakta iken bağımsız denetim alanında yetki alan ve Bağımsız Denetim Yönetmeliği Geçici 1. maddesi kapsamında hak sahibi olan YMM ve SMMM’lerin katılımı ile hızla artmaktadır.

firma-digitale-png-1.png

DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ

Tüzüğümüze aşağıdaki Linkten ulaşabilirsiniz.

tüzük.png

SEMİNER VE TOPLANTILARIMIZ

.

AMAÇ VE HEDEF

üyelerini bir araya getirerek aralarında mesleki ilişkileri güçlendirmek; mesleki uygulamada denetim ve muhasebe ilkelerinin esaslarının ve standartlarının oluşmasına, gelişmesine ve devamına katkıda bulunmak;

 

Üyelerinin mesleki yararlarını ve bağımsızlıklarını korumak için her türlü önlemi almak; ulusal ve uluslararası alanda mesleki çalışmaları izlemek ve bu gelişmeler hakkında bilgi vererek, eğitim çalışmaları yaparak üyelerinin mesleki ilerlemelerine yardımcı olmak;

 

Mesleğin nitelikli elemanlar tarafından yürütülmesini sağlayacak çalışmaları organize etmek, bu nitelikteki çalışmalara katkıda bulunmak; bağımsız denetim mesleğinin niteliğini yükseltmek için teoriyi ve pratiği geliştiren çalışmalar yapmak;

 

Mmeslekle ilgili kamu ve özel kuruluşları nezdinde üyelerini temsil etmek; ekonomik kalkınmanın sağlığı ve başarısı için zorunlu olan bağımsız denetim faaliyetlerini ülke yararına etkin kılmaktır.

Faaliyetlerimiz