top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 04.09.2022 - 32


Haberiniz oldu mu? Vergi Denetim Kurulu (VDK) 03.08.2022 tarihli yazı ile; SMMM ve

YMM’lerin sorumlulukları noktasında sıkıntılar yaşanmasına neden olan uygulamalar için yeni düzenleme getirdi. Umarım uygulamaya olumlu yansır.


Özetle:

• Tutulan defter kayıtları ve verilen beyannameler ile bunların dayanağını oluşturan

belgeler arasındaki uyumsuzluğun tek başına vergi kaybına neden olmadığı durumlarda

mali sorumluluk söz konusu olmayacağı,


• YMM’ler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler ve

tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğu,


• Meslek mensuplarının sorumluluğu, mükellefler tarafından kendilerine sunulan veya

sunulması gereken belgelerle sınırlı olduğu,


• Vergi Müfettişlerince düzenlenecek Görüş ve Öneri Raporlarında, SMMM ve YMM’lerin

sorumluluk doğuran icrai ya da ihmali fiilinin ne olduğu, bu fiilin mevzuatın hangi

hükmünü ihlal ettiği ve fiilin icrası neticesinde ortaya çıkan sonucun ne olduğunun açıkça

belirtilmesi gerektiği,


• Düzenlenen sorumluluk raporlarında, tespit edilen fiil ile bu fiil neticesinde ortaya çıkan

vergi ziyaı arasında kurulan illiyet bağına, ilgili meslek mensubunun bilgisine de

başvurmak suretiyle, somut delillerle birlikte açık bir biçimde yer verilmesi gerekmekte.

Somut vakalar delilleri ile ortaya konulmadan, genel ibareler kullanılmak suretiyle rapor

tanzim edilemeyeği,


• Vergi Müfettişlerinin yaptıkları incelemeler sırasında meslek mensuplarının disiplin

sorumluluğuna yönelik rapor düzenlemiş olmaları, aynı meslek mensubu hakkında

mutlaka mali sorumluluk yönünden de rapor düzenlenmesini gerektirmeyeceği,


İlgili yazıyı görmek için link: https://www.turmob.org.tr/haberler/54a8d6e3-e555-488e-b8e8-

b96f5ecc0343/meslek-mensuplarinin-sorumluluklari-


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page