top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 03.07.2022 - 23


01.07.22 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de; yeni asgari ücret Brüt 6471 TL oldu. % 29 artışla net ücret 5.500 TL olduğu yayınlandı. Kötü haber meslektaşlarımızın 4B Bağkur primi de arttı.


02.07.22 tarihli Resmi Gazete’de; Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayınlandı, darısı

Türmob’un başına:) Meslektaşlarımızın da ilave ücret artışı yapma ihtiyacı oluşmuştur.


03.07.22 tarihli Resmi Gazete’de; TBMM’nin 1 Temmuz-1 Ekim arası, yasama faaliyetine ara

verdiği yayınlanmıştır, meslektaşlar mevzuat yağmurunun durduğunu düşünebilir.


Sn. YMM-SMMM’ler Mali tatilimiz hayırlı olsun:)


1. Vergi İnceleme ile ilgili, 26.10.2021 tarihinden itibaren yapılan değişiklik ne diyordu?

Vergi incelemesi tutanak ile değil vergi müfettişinin düzenleyeceği bir yazı ile başlayacak. Yani vergi müfettişinden gelen yazı artık mükellefi incelemeye başlamak için tutanak imzalamaya davet eden bir yazı değil, doğrudan vergi incelemesinin başladığını ve incelemenin konusunu açıklayan bir yazı olacak.


2. 01.07.2022 İtibariyle yeni vergi inceleme uygulaması, mali tatili nasıl etkiliyor?

Mali tatilde resmi yazı ile incelemeye başlanılsa da bu incelemeye ilişkin defter ve belgelerin ibrazı istenilemeyecektir. Eğer mali tatilden önce veya mali tatil süresi içinde defter ve belgelerin ibrazı istenilmişse ancak verilen sürenin son günü mali tatile denk geliyorsa verilen sürenin son günü,mali tatilin bitimini takip eden 7’nci gün bitmiş sayılacaktır.


3. Mali tatil süresince tebligat ve bilgi isteme uygulaması ne şekilde devam ettirilecektir?

Mali tatil müddetince vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup istemlerine yönelik olanlar hariç,bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi-ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içerisinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren (yani 21 Temmuz'dan itibaren) çalışmaya başlar.


Resen veya ikmalen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine verilen yasal haklardan herhangi birini kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması durumunda süre, mali tatilin son gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.


4. KDV iade alacağı 2022/Mayıs SGK Primine mahsubu; Mali Tatile’mi denk geldi?

SGK’nın duyurusu ile mali tatil dönemine ait olmak üzere; son gün 27.07.2022 olarak

uygulanacağını açıkladı.


ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page