top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 31.07.2022 - 27


İçinde Mali Tatil olan Temmuz ayı bitti ve içinde Geçici Vergi Beyan Çalışmaları olan Ağustos

ayı geldi. Sağlık, mutluluk ve kolaylıklar dileklerimle.


Mevzuat yağmuru da kesildi gibi :)


1- Bu hafta vergi mevzuatımızda sadece küçücük bir düzenleme var.

27 Temmuz Resmi Gazete; Kur Korumalı Mevduat ile ilgili, KV. Geçici 14. Mad. 4.

Fıkrasında Yer Alan kur farkı ve faiz geliri İstisnasının, 30.06.2022 Tarihli Bilançolarda

Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

(Sayısı: 5872)


2- Geçen yıllar da Asgari Ücret Desteği vardı. Bu yılda, sadece son 6 ay için devam edecek;

66 maddelik 7417 sayılı yeni torba kanunu 05.07.2022 tarihli Resmî Gazetede yayınlandı.

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 TL yani 30 gün ise personel

başına 100 TL, işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu

tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.


3- İşsizlik ödeneği hesabı, son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan

günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan

işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

2022/Ocak-Haziran dönemi için Asgari Ücret Tutarı için ödenecek en yüksek işsizlik

ödeneği 3.972,81 TL iken 2022/Temmuz-Aralık dönemi için 5.137,51 TL olarak

belirlenmiştir.ANADER Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page