top of page
  • ymmsinanarslan

ANADER HAFTALIK İLETİŞİM NOTLARI - 17.04.2022 - 12


1. Derneğimiz https://www.anadolubagimsizdenetciler.org güncellenmiş haline bakmayı

unutmayın:)


2. 2022/Ocak-Mart dönemi GEKAP beyannamesi 30.04.2022 tarihine kadar tahakkuk

edilmesi ve ödenmesi unutulmasın.


3. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile ilgili, yakın tarihli

düzenlemeler de dahil bazı konuları hatırlatmak iyi olur;


o İhracat Bedelleri Yurda Nasıl Getirilir:

Fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

o Aracı Banka Kimdir:

Gümrük Beyannamesi’nin 28 inci hanesinde kayıtlı banka veya ihracatçı tarafından ihracat hesabının kapatılması işlemlerini gerçekleştirmek üzere GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilerek anlaşma sağlanan bankadır.

o TL.’ye Dönüşme Zorunlu mu:

ihracat bedellerinin %25'i İhracat Bedeli Kapama Belgesi (İBKB)’yi veya Döviz Alım Belgesi (DAB)’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır. ANCAK 18.04.2022 tarihinden itibaren %25 oranı %40’a çıkarılmıştır.

o Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle

ilgili özel durum var mı:

İhracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi TL olarak da kabulü mümkündür.


İyi Haftalar,

Anader Bşk. Yrd.

YMM-BD. Sinan Arslan


https://www.anadolubagimsizdenetciler.org

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page